• Miễn phí
 • Có phí

Mẫu biểu - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT

Hóa Đơn |

Hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT bản gốc (bên mua làm mất) ...

Miễn phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 Chưa khai - Hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT bản gốc (Bên mua làm mất).docx 680082
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

 • Mẫu biểu - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn gtgt bản gốc do (bên bán làm mất) Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn gtgt bản gốc do (bên bán làm mất) Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT Chi tiết

 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP Chi tiết

 • Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC Chi tiết

 • Thông tư 176/2016/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 100/1999/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 71/2010/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 61-TC/TCT Chi tiết

 • Thông tư 31/2014/TT-BTC Chi tiết


Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT

Hóa Đơn |

Hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT bản gốc (bên mua làm mất) ...

Có phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 Hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT bản gốc (Bên mua làm mất).docx 682666
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

 • Mẫu biểu - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn gtgt bản gốc do (bên bán làm mất) Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn gtgt bản gốc do (bên bán làm mất) Chi tiết

 • Mẫu biểu - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT Chi tiết

 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP Chi tiết

 • Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC Chi tiết

 • Thông tư 176/2016/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 100/1999/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 71/2010/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 61-TC/TCT Chi tiết

 • Thông tư 31/2014/TT-BTC Chi tiết


CÔNG TY TNHH WHATTAX VIỆT NAM

Trụ sở Công ty: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 0963855572 - 0919828872