Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Hóa Đơn |

Nghị định quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ...

Tải về
# Tên tập Kích thước
1 Nghị định 119-2018-NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2018.doc 225280
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

  • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng BĐS vãng lai Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn lẻ Chi tiết

  • Mẫu biểu - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn gtgt bản gốc do (bên bán làm mất) Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn gtgt bản gốc do (bên bán làm mất) Chi tiết

  • Mẫu biểu - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT Chi tiết

  • Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC Chi tiết

  • Thông tư 176/2016/TT-BTC Chi tiết

  • Thông tư 100/1999/TT-BTC Chi tiết

  • Thông tư 71/2010/TT-BTC Chi tiết


CÔNG TY TNHH WHATTAX VIỆT NAM

Trụ sở Công ty: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 0963855572 - 0919828872