Khoản tiền học phí Whattax chi trả cho con Anh Hạnh , thì có phải tính vào thu nhập chịu thuế của anh hay không?

Thuế thu nhập cá nhân |

Khoản tiền học phí Whattax chi trả cho con Anh Hạnh , thì có phải tính vào thu nhập chịu thuế của anh hay không? Nếu như : Anh Hạnh được cơ quan cử sang làm việc tại chi nhánh của công ty Whattax tại Singapo và vợ con anh cũng được cùng đi. Sang Singapo, con anh đi học bậc tiểu tại đó và khoản tiền học phí của con anh Hạnh do Whattax chi trả. ...

Tải về
# Tên tập Kích thước
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

  • Mẫu biểu _ Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ Khai thuế TNCN nhận thừa kế quà tặng không phải BĐS Chi tiết

  • Mẫu biểu _ Khai thuế TNCN nhận thừa kế quà tặng không phải BĐS Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn_ Cá nhân có nhu cầu ủy quyền cho công ty, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thuế TNCN Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn_ Thay đổi thông tin người phụ thuộc (thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế) Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ Thay đổi thông tin người nộp thuế Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ Khai thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh cho thuê Tài sản Chi tiết

  • Mẫu biểu khai sẵn _ Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Chi tiết


CÔNG TY TNHH WHATTAX VIỆT NAM

Trụ sở Công ty: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 0963855572 - 0919828872