• Có phí
 • Miễn phí

Mẫu biểu khai sẵn _ Thủ tục xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế

Hóa Đơn |

Thủ tục xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế ...

Có phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 Thu tuc xu ly hoa don viet sai ma so thue - khai san.docx 79406
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng BĐS vãng lai Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn lẻ Chi tiết

 • Mẫu biểu - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn gtgt bản gốc do (bên bán làm mất) Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn gtgt bản gốc do (bên bán làm mất) Chi tiết

 • Mẫu biểu - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT Chi tiết

 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP Chi tiết

 • Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC Chi tiết

 • Thông tư 176/2016/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 100/1999/TT-BTC Chi tiết


Mẫu biểu _ Thủ tục xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế

Hóa Đơn |

Thủ tục xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế ...

Miễn phí,
Tải về
# Tên tập Kích thước
1 Thu tuc xu ly hoa don viet sai ma so thue - chua khai.docx 48318
Tải PDF
Để tải tập và xem thông tin chi tiết vui lòng thanh toán


Tài liệu liên quan

 • Mẫu biểu khai sẵn _ Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT khi chuyển nhượng BĐS vãng lai Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn _ thủ tục đề nghị sử dụng hóa đơn lẻ Chi tiết

 • Mẫu biểu - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn gtgt bản gốc do (bên bán làm mất) Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn gtgt bản gốc do (bên bán làm mất) Chi tiết

 • Mẫu biểu - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT Chi tiết

 • Mẫu biểu khai sẵn - hướng dẫn xử lý khi làm mất liên 2 hóa đơn GTGT Chi tiết

 • Nghị định 119/2018/NĐ-CP Chi tiết

 • Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC Chi tiết

 • Thông tư 176/2016/TT-BTC Chi tiết

 • Thông tư 100/1999/TT-BTC Chi tiết


CÔNG TY TNHH WHATTAX VIỆT NAM

Trụ sở Công ty: 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
Điện thoại: 0963855572 - 0919828872